Behandelmethoden > Bach-bloesem

'Er bestaat geen genezing zonder verandering van mentale attitude,
gemoedsrust en innerlijk geluk'

Dr. Edward Bach (1886-1936)

Het is bekend dat onze geestesgesteldheid en emoties een diepe invloed kunnen uitoefenen op ons welzijn en onze gezondheid. Jammer genoeg is onze moderne manier van leven vaak in tegenspraak met dit principe.

De Bach bloesems herstellen door hun trillingen het contact met je hoger zelf en helpen verder te ontwikkelen. Deze negatieve zielstoestanden worden niet als symptomen “bestreden”, want dan zou men ze energetisch in stand houden. Ze worden veeleer door hogere energietrillingen als het ware overstroomd, waarddoor ze, “wegsmelten als sneeuw voor de zon”, volgens Dr. Edward Bach.

Elke remedie reageert op een negatieve emotionele gesteldheid waarbij de positieve kant naar boven gehaald dient te worden.

De bloesems laten zich in twee groepen verdelen voor inname: Inwendige en Uitwendige bloesems.
Uitwendige bloesems omvatten de negatieve zielsconcepten, die ten gevolge van uitwendige invloeden of als reactie op uitwendige invloeden zijn ontstaan. Zoals:

 • Gevolgen van psychische shock, verwonding, teleurstelling.
 • Angst aan een eis van buitenaf ( rijexamen, eindexamen, het dagelijks werk, enz.) niet te kunnen voldoen.
 • Onzeker worden door een begin van een nieuwe levensfase, bijv. pubertijd, overgangsjaren, nieuw beroep, verhuizing, huwelijk, scheiding, kinderen enz.
 • Vertwijfeling, in een op dat moment schijnbaar uitzichtloze situatie, door bijvoorbeeld ziekte.
 • Vage, niet onder woorden te brengen angsten, die als bedreigend worden ondergaan omdat ze bewust niet grijpbaar zijn.
Deze uitwendige invloeden moeten als eerste behandeld worden, omdat ze overheersend zijn. Behandeling van diepere zielsproblemen is pas mogelijk als de uitwendige invloeden zijn overwonnen en weer normaal verwerkt worden. Zo niet, dan belet het voordurend overhoop liggen met de omgeving het wegwerken van dieper liggende zielsconflicten. Wat o.a. weer invloed heeft op de lichamelijke klachten.

Inwendige bloesems bestaan uit twaalf sporen en ieder spoor bevat drie bloesems. Die in een specifieke volgorde gebruikt worden. Zodat eerst de oppervlakkige problemen worden behandeld, voordat de diepere problemen kunnen worden aangepakt. Denk daarbij, aan een ui die afgepeld wordt.

Deze manier van behandelen met de bloesems is vrij uniek, maar zeer effectief. En door de behandeling te combineren met de specifieke Bach Bloesems huidzone gebieden, worden nog betere en snellere resultaten geboekt.

Huidzone behandeling wordt toegepast, bij lichamelijke klachten als:
 • Pijn
 • Corrigeren van stand afwijkingen van bijv: bekken, schouders, nek en rug na hernia, verdraaiing, vertilling ect.
 • Sensibiliteitsstoornissen als kriebel, jeuk en dergelijke
 • Gevoeligheid voor druk
 • Vormen van huiduitslag
 • Lokale huidveranderingen van allerlei aard.
En op grond van de lichaams topografie valt na te gaan welke bloesem voor die klachten op die plek nodig zijn. Deze worden dan in verdunde toestand door middel van en watje aangebracht en daarna kan dat opdrogen. Soms is eenmaal aanbrengen voldoende, maar ook komt het voor, dat een paar keer aanbrengen nodig is.

Het betreft hier de meest vriendelijke en zachtaardige heelmethode, voor zowel mens als dier en die voor elke leeftijd geschikt is. De remedies werken bij emotionele problemen zeer snel, maar bij lichamelijke klachten kan het iets langer duren. De remedies zijn absoluut veilig en zijn heel goed met andere therapieën, waarbij ook chemische geneesmiddelen worden gerekend, te combineren.

www.praktijksylvia.nl   -   info@praktijksylvia.nl   -   GSM: 06 127 93 489   -   Tel: 071 36 170 49   -   Kvk: 273564170000