Behandelmethoden > Bioresonantie therapie

Energie is onze kracht
Elk onderdeel van de mens is constant in beweging. Elk orgaan, weefsel, cel, van mens, dier en plant, ja elk organisme met alles wat daarin beweegt en leeft. Organismen staan niet op zichzelf maar communiceren met andere organismen. Ook in de z.g. dode materie beweegt het. Atomen, moleculen, de kleinste deeltjes van ons bestaan zitten vol met energie. Alles bestaat op grond van tegenpolen die elkaar in stand houden. Alles is energie! Als deze energie echter verstoord wordt, dan is de oorspronkelijke toestand beschadigd of geblokkeerd.

Leven is bewegen
De prijs van de vooruitgang In onze moderne maatschappij zijn nogal wat van deze verstoorders aanwezig, zoals:
 • Giftige en lichaamsvreemde stoffen in voeding, lucht, water, grond. Een giftige stof waar bijna elk mens geconfronteerd wordt is onze tand- en kiesvulling (amalgaam) waaruit wij een hoge mate van kwikbelasting opdoen.
 • Andere vormen van giftige stoffen als zware metalen door uitstoot van industrie en verkeer.
 • Stralingsbelasting door natuurlijke oorzaken doch ook door moderne bouwmaterialen.
 • Allerlei communicatiefrequenties zoals GSM, radar. Elektrostress in de woning door moderne apparatuur, waterbedden, lichtnetleidingen enz..
De hierbij vrijkomende vrije radicalen beschadigen onze cellen en zorgen voor weerstands verlies. Verder zijn er natuurlijk de micro-organismen zoals virussen, bacteriën en schimmels die goed gedijen in een verzwakt immuunsysteem. Als er dan ook nog regelmatig antibioticum gebruikt wordt is de cirkel wel rond en leggen schimmels een zware druk op ons systeem.

Degeneratieverschijnselen
Ons lichaam kan ten prooi vallen aan allerlei chaotische energievelden Wij hebben het dan nog niet over de emotionele zwakte, deels bewust, deels onbewust en ten dele meegekregen van onze voorouders. Niet verwerkte emoties van onszelf of van anderen kunnen ons systeem belasten vanuit deze herinnering. Doch ook vanuit het niet herinneren, ons onderbewuste, ook dit is energie, dit is trilling. Deze traumata, onze wil, onze plaats in de wereld, die in veel opzichten beschadigd kan zijn. Maar ook het al dan niet veilig voelen, is energie die zich via ons gevoelscentrum in de hersenen, het limbisch systeem direct verbindt met onze hypofyse, schildklier en andere hormoonklieren. Om nog maar niet te spreken van het feit dat bepaalde gevoelens een lievelingsorgaan hebben om zich te nestelen. Zo zoekt boosheid een uitweg via de lever en verdriet, ook al is het van generaties terug, zoekt zich een uitweg via de nieren en kwaadheid via de blaas.
Gelukkig zijn er directe mogelijkheden om energieën in bedwang te houden, te verdrijven of te elimineren, zodat de oorspronkelijke energie weer kan gaan stromen. Want stromen en bewegen is leven.

Herstellende energie
Dieven vang je wel met dieven wordt wel gezegd. Daarom worden de blokkerende en stressveroorzakende energieën met energie verdreven. Deze energieën zijn krachtig en zijn in staat om in beginsel al de genoemde vormen van ziekmakende energie uit het lichaam te verdrijven en eventuele gebreken te herstellen. In tegenstelling tot homeopathie gaat het hier om frequenties die door middel van lichtdeeltjes (fotonen) overgedragen worden op een dragerstof zodat de dragerstof gaat resoneren in de voorspelde trillingen. Effectief en ongevaarlijk, ook als je de frequentie niet nodig zou hebben. De producten die op deze wijze werken zijn ESSENTIA ENERGETICA en worden op de markt gebracht onder de naam Bio-resonante equivalentie (BRE) en Syntheses van Vita producten.

Quantencode
Toegepaste energie die gericht is op het verdrijven van blokkades en die in de juiste hoeveelheden op de juiste tijd worden ingezet zijn in staat om orde te scheppen in de energetische chaos van een belast lichaam, om bacteriën, schimmels, virussen en parasieten op te ruimen, allerlei vreemde stoffen uit het lichaam te verdrijven en zelfs onze angsten, boosheid of verdriet uit ons onderbewuste weg te nemen. Hierdoor worden voorwaarden gecreĆërd om organen en systemen weer naar behoren te laten functioneren. De totale werking en bewerking van deze energieën en invloed van deze niet zichtbare kleinst voorstelbare energiedeeltjes is de quantencode

De kracht van de bronnen
De bron is het ontstaan van iets. De bron van de Rijn wordt gevormd door natuurlijke processen. Die, bij verstoring (bijv. vervuiling, houtkap en toerisme), het water in de grond niet goed meer vast kan houden en er in geval van grote regenval geen natuurlijke dosering meer plaats kan vinden. Het gevolg is een exces: De Rijn treedt buiten haar oevers. Zo gaat het met elke bron die verstoord wordt. Wat is de zin van dijkverhoging als wij geen kans zien het natuurlijk evenwicht in de bron te herstellen? Zo bestaat de mens uit een veelvoud van bronnen. Elke hoedanigheid van ons heeft een eigen bron en al deze bronnen samen vormen de kracht waaruit wij leven. Klachten komen ergens vandaan, ze worden voortgebracht door de een of andere bron, dan wel door een combinatie van bronnen. De meeste klachten worden voortgebracht door het leven zelf, door dat wat wij meemaken en ervaren, of ervaren hebben of zelfs door wat onze ouders en grootouders ervaren hebben. Dit laatste wordt als een belasting op ons DNA aan ons doorgegeven. Verborgen angsten en verdriet of boosheid komen voort uit bewuste en/of onderbewuste bronnen en zoeken een uitweg via onze systemen en organen.

Leven
De Bronnen
Als wij het leven rangschikken naar onze mogelijkheden en uitdrukkingsvormen dan kunnen wij dit verdelen over een tiental bronnen + 2 subbronnen. Door nu deze bronnen schoon te maken en ervoor te zorgen dat ze niet weer vervuilen, zullen veranderingen optreden. Waardoor de grondoorzaken van ziekte of kwaal en klacht worden weggenomen. Er kan spontaan verbetering of zelfs volledige rehabilitatie optreden. Het belangrijkste is echter dat datgene wat aan klacht overblijft effectief kan worden behandeld en naar het zich laat aanzien niet meer terugkomt.

De volgende bronnen zijn in kaart gebracht:
 • het DNA: het genetisch materiaal als bron van alle gegevens van ons voorgeslacht.
 • Psychische energie: de wijze hoe wij op de wereld reageren in relatie tot onze persoonlijkheidskenmerken.
 • Onderbewuste energie: de bron van gegevens en ervaringen die wij ons niet (meer) bewust zijn doch die echter wel hun invloed op ons systeem uitoefenen.
 • Alter ego: alles wat bij ons hoort, onze eigen kleine wereld met zijn verhoudingen en spanningen, lief en leed, relaties en familiebanden.
 • Existentiële energie: Existentiële energie: als ons bestaan, onze bestaansgrond in deze wereld zowel sociaal, maatschappelijk, werk, stress, status enz., een vorm van zijn dus.
 • Ego (ik): de stuurman van mijn totaliteit en de wijze hoe ik door de omstandigheden schade kan oplopen.
 • Bewustzijnsenergie, wat en hoe ik mijzelf en de wereld bewust ben, waar ik mij op concentreer of juist niet, wat ik aanvaard of negeer.
 • Fysieke energie, mijn lichaam en mijn functioneren, de bron van veel vervuiling vanuit mijn directe fysieke omgeving.
 • Metafysische energie, de bron van mijn totale mens zijn , mijn wezen als mens.
 • Materia Mater, de materiële basisblauwdruk van al de bronnen van het bestaan.


 • Sub bronnen:

 • Koppeling: Een energetische band tussen personen onderling of personen en huis, dieren of andere vormen van banden
 • Grondbelasting: Is een vertragende factor vanuit de fysieke grond waar men op woont, Werkt.
www.praktijksylvia.nl   -   info@praktijksylvia.nl   -   GSM: 06 127 93 489   -   Tel: 071 36 170 49   -   Kvk: 273564170000