Behandelmethoden > De Biotensor

De Biotensor verkrijgt de informatie vanuit het z.g. Akasha veld ofwel het E.M. veld dat ook in de fysica erkend wordt als het algemeen communicatiemedium van waaruit intuïtie gestuurd wordt in relatie tot de ontvanger. (Laszlo, Tesla). Elk “zijnde” maakt dus deel uit van dit communicatieveld.

Zoals u weet, bestaat alles in het universum uit trillingen. Alles, maar dan ook alles, heeft een eigen trilling. Ook alle cellen, weefsels en organen hebben verschillende trillingen ten opzichte van elkaar.

De biotensor kan deze energetische verschillen meten en onderzoeken uit voeren op gebied van de gezondheid.

Zo is het ook mogelijk om mensen die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, te testen en behandelen. Dat kan aan de hand van wat opgestuurde haren of wat speeksel op een watten staafje.

De Biotensor is een bijzonder, veelzijdig instrument.
www.praktijksylvia.nl   -   info@praktijksylvia.nl   -   GSM: 06 127 93 489   -   Tel: 071 36 170 49   -   Kvk: 273564170000